Coaching Transpersoonlijk

Coaching Transpersoonlijk Perspectief

Coaching Transpersoonlijk is een effectieve manier om jou vooruit te helpen in de uitdagingen waar je nu mee te maken hebt. Voor effectieve begeleiding kies je een gediplomeerde coach. Voorts is het van groot belang te weten vanuit welk perspectief je gecoacht wilt worden. Vanuit welk gezichtspunt?

Vanuit Amstelveen Coaching & Consulting benaderen wij jouw hulpvraag vanuit verschillende perspectieven, gezichtspunten die bij jou passen. Vraag ons om advies!
Hieronder reik ik je Transpersoonlijke Coaching aan vanuit het ontwikkelings-perspectief.

Wat is Coaching Transpersoonlijk?

Transpersoonlijk gaat over evolutie/ ontwikkelingsniveaus van de persoon. Evolutie is een beweging tussen twee punten, je dient de twee punten duidelijk te hebben gedefinieerd. Wat is het ontwikkelingsniveau waar je van weg evolueert en naar welke groei je toe?
Ieder doel dat we aan onszelf stellen heeft in diepere lagen een meerwaarde, dat ons motiveert om dat doel te behalen. Bij Transpersoonlijk plaatsen we die meerwaarde binnen de persoonlijke groei, de evolutie van de persoon en hoe deze te gebruiken naar anderen toe.

 

De drie fases: PRE – NU – TRANS

In elk volgend proces, in elke ontwikkeling kan je drie fasen onderscheiden:

Pre – Voor: onbewust incompetent
Impulsief, onbewust door gebrek aan verworvenheid, instinctief (ik sla je een blauw oog).
Je dient je verstand nog te leren gebruiken, leren nadenken. De grote massa zit nog in pre rationele fase.

Nu – Tijdens: bewust competent – ontstaan van keuze
Rationeel: er is sturing maar je blijft in contact met je impuls (ik wou dat ik je een blauw oog kon slaan) Controle ontstaat: Dat is het niveau waar je doelen leert stellen.
Fase van leren het denken los te laten, durven je intuitie toe te laten, je niet afhankelijk te maken van je denken.

Trans – Na: bovenbewust competent – intuïtief, maar keuze is rationeel verklaarbaar.
Spontaniteit, je kan het vanzelf laten gebeuren. Het bovenbewuste is hier het resultaat van verworvenheid. Je bent in staat je ratio los te laten en te overstijgen.

Je hebt geleerd volwassen te worden. Nu leren het kind in jezelf terug te ontdekken en toe te laten. Functioneren vanuit het hart i.p.v. uit het hoofd. Je verstand kunnen loslaten. In plaats van het lagere impulsieve kind (pre), nu terug contact maken met wat er dieper in je hart leeft, contact met je hogere hartskind (trans)

Werkwijze Coaching Transpersoonlijke in 7 stappen:

Tijdens Coaching Transpersoonlijk gaan wij, jij en ik, samen in dialoog, die toegespitst is op het helder krijgen van wat er speelt. Dat betekent het onder ogen zien van moeilijkheden en het verschaffen van inzichten die uitzicht bieden. De werkelijke betekenis van het woord ontwikkeling word je duidelijk. Je ontwikkelt het vermogen om je eigen antwoorden te vinden op wat het leven van je vraagt. Dat ondersteunt je in het vinden van je eigen oplossingen voor de uitdagingen die zich in jou leven afspelen.

Omdat wij maatwerk leveren, is het van groot belang een duidelijke werkstructuur aan te houden. Dit biedt duidelijkheid voor de klanten en maakt het behaalde resultaat inzichtelijk. Het proces van Coaching Transpersoonlijk bestaat uit zeven effectieve en laagdrempelige vaste stappen.

Stap Fases Uitleg
1 Relatie Het opbouwen van Vertrouwen, Veiligheid en Vrijheid middels contact, contract en het vaststellen van de spelregels.
2 Verwachtingen Het uitspreken van verwachtingen aan de hand van symptomen: vaststellen van doelen
3 Doelen Middels hypothese gewenste doelen vertalen in een stappenplan
4 Stappenplan Leerschema’s en leerthema’s samenvatten: wat heeft de cliënt te leren, zich eigen te maken, te verwerken, plek te geven, welke beweging biedt voltooiing? In relatie tot wie?
5 Actie Het uitvoeren van het stappenplan middels gekozen interventies. De cliënt gaat aan de slag, het initiatief ligt bij hem/haar. Coach heeft een ondersteunende rol.
6 Evaluatie Regelmatig samen bespreken wat goed gaat en wat beter kan bij het behalen van doelen, feedback.
7 Afsluiting Future Pace, test: demonstratie van behaalde doelen.

Tarieven Coaching Transpersoonlijk

Kennismakingsgesprek

Voor Coaching Transpersoonlijk kun je altijd vragen om een oriënterend gesprek. Je kunt alleen of samen met een ander op gesprek komen. Je krijgt dan meer informatie en kunt ervaren of er een ‘klik’ is.

Zo’n gesprek duurt maximaal een uur en het tarief is €50,-

Intakegesprek

De eerste echte afspraak betreft een intakegesprek van twee uur waarbij je een goed beeld krijgt. Een onderdeel van de intake is dat we een begin maken met de coaching zodat je meteen al werkt aan je hulpvraag. Aan de hand hiervan stel ik een plan op zodat je een passend traject krijgt aangeboden.

Het uurtarief hiervoor is €95,- per uur.

Traject

Na het intakegesprek kun je een traject volgen van anderhalf à twee uur waarbij psycho educatie, en integratie van kennis centraal staan. Hulpvragen en problemen waar je tegenaan loopt kunnen daarmee blijvend opgelost worden.

Het tarief hiervoor is €150,- per gesprek.

Wat levert het je op?

Coaching Transpersoonlijk bij Amstelveen Coaching & Consulting levert jou het volgende op:

 • Het belang van Moraliteit, De YAMA’S & De NIYAMA’s
 • Je ervaart de betekenis van lievdevolle dienstbaarheid en wat het je oplevert
 • Leren werken vanuit het hart
 • Het belang van overgave
 • Bewustzijn van zelfacceptatie en zelfliefde
 • Zicht op verschillende ontwikkelingsniveaus
 • Integratie van dualiteit naar hogere niveaus van toenemende eenheid
 • Bevragen van eigen paradigma’s
 • Je leert en ervaart de vier niveaus van verandering
 • Theoretische verdieping in spiritualiteit en ontwikkleingsniveaus
 • Functioneren vanuit je missie
 • Verschillende bewustzijnsniveaus van prerationeel tot rationeel, met daaraan verbonden pathologie en therapie
 • Ontwikkelen van formeel operationeel denken als culminatiepunt
Onze toegevoegde waarde
 • Gediplomeerde TP-Coach
 • Veiligheid, Vertrouwen & Vrijheid
 • Blijvend, duurzaam resultaat
 • Gebruik van moderne coaching technieken
 • Vanuit perspectief ontwikkelingspsychologie
Amstelveen Coaching & Consultancy
Vace Selviyan NLP-Coach

Vace Selviyan Professional NLP Coach Amstelveen

Transpersoonlijke Coaching Amstelveen

Coaching Transpersoonlijk Amstelveen

Transpersoonlijke Coaching Amstelveen

 Transpersoonlijk Coaching Amstelveen

Transpersoonlijke Coaching Amstelveen

Amstelveen Coaching & Consulting